O Nama

In-Salads Project

Erasmus+ projekt “In-Salads” ima za cilj promoviranje održivosti prehrane i namijenjen je odraslim polaznicima i njihovim edukatorima kroz proces obuke, kulturne razmjene i upotrebe digitalnih alata.

In-Salads puno je više od samo kulinarskog projekta – to je dinamična inicijativa usmjerena na transformiranje načina razmišljanja o hrani i kulturi. U srcu ovog projekta leži želja za promicanjem održivosti prehrane, istovremeno potičući kulturnu razmjenu i suradnju.

Da bi se postigao ovaj ambiciozni cilj, edukatori odraslih posebno će se educirati za facilitaciju međukulturnih razmjena kroz hranu. Neće samo naučiti pripremati i predstavljati jela iz različitih kultura, već će također koristiti ta iskustva kao moćne alate za promicanje međusobnog razumijevanja i poštovanja. S druge strane, sudionici će biti uronjeni u sveobuhvatno učenje. Educirat će se za produkciju videozapisa i digitalno pripovijedanje, što će im omogućiti da ispričaju svoje vlastite kulinarske priče na privlačan i zanimljiv način. Educirat će se i o održivosti prehrane, učeći kako donositi prehrambene izbore koji imaju pozitivan utjecaj na okoliš i njihovo zdravlje. Jedan od naglaska projekta bit će stvaranje i dijeljenje međukulturnih recepata za salate. Ta ukusna jela poslužit će kao mostovi između različitih kulinarskih i kulturnih tradicija, pružajući sudionicima i njihovim zajednicama priliku da proslave raznolikost i otkriju nove okuse.

No, u projektu In-Salads nije riječ samo o hrani, već i o izgradnji mostova među ljudima. S fokusom na zdravlje, socijalnu inkluziju i digitalne tehnologije, projekt ima za cilj smanjiti rizik od kroničnih bolesti poticanjem zdravih prehrambenih navika, stvarati inkluzivno okruženje dijeleći raznolike kulinarske tradicije i unapređivati digitalnu pismenost za učinkovitu komunikaciju.

Ukratko, In-Salads je inovativna inicijativa usmjerena na transformaciju prehrambenih praksi prema većoj održivosti, istovremeno potičući kulturno razumijevanje za zdraviju i povezaniju budućnost.